Tjenester

Regnskap (inkl.remittering/autopay)

Avdeling/prosjektregnskap

Fakturering (ocr/purring mv)

Lønn

Personaladministrasjon

Scanning (inkl. fakturamottak/attestasjon)

Rapportering

Budsjettering

Årsoppgjør/selvangivelse

Rådgivning

Økonomisjef/Controller til utleie

Etablering av selskap

Skattefri omdanning

Konsernregnskap/konsolidering

Kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse

Bekreftelse på innbetalt aksjeinnskudd ifm stiftelse og kap.forhøyelse

Styrearbeid/protokoller